V. Moodist Bağımlılık Sempozyumu

Bağımlılığa Her Aşamada Etkin Yaklaşım

 

√ Oturumlara Giriş için Tıklayınız.

Bağımlılık ve ilgili sorunlar son yıllarda ülkemizde giderek artan bir sorun haline geldi.

Bağımlılığın önlenmesinde ve bağımlılığa uygun müdahalelerin yapılmasında, alanda çalışan uzmanların bilgi ve becerisi büyük önem taşımaktadır.

Bağımlılık; yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlar tarafından önlenebilir veya tedavi edilebilir. Bağımlılık multidisipliner bir alandır. Bu nedenle çok farklı bilim dallarından insanların karşılaştığı bir sorundur. Farklı disiplinlere yönelik hazırladığımız V. Moodist Bağımlılık Sempozyumu ile hem alandaki uygulamalara yönelik deneyimleri hem de bilimsel bilgileri paylaşmak istiyoruz.

Türkiye’den ve Dünyadan Alanında Yetkin 25’den Fazla Bilim İnsanı

5. bağımlılık sempozyumu konuşmacılar

 

Bilimsel Program

Kayıt

 

Bu sempozyum; psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, emniyet görevlileri, sosyologlar gibi bağımlılık sorunuyla karşılaşan ve alanda çalışan tüm profesyoneller ile öğrencilere yöneliktir.

Bağımlılığın önlenmesine ve tedavisine toplumsal bir katkımız olması dileğiyle…