1. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu

İSTANBUL BAĞIMLILIK SEMPOZYUMU

Bağımlılık ve ilgili sorunlar son yıllarda ülkemizde giderek artan bir sorun haline geldi. Bağımlılığın önlenmesinde ve bağımlılığa uygun müdahalelerin yapılmasında, alanda çalışan uzmanların bilgi ve becerisi büyük önem taşımaktadır. Bağımlılık; yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlar tarafından önlenebilir veya tedavi edilebilir.

Bağımlılık multidisipliner bir alandır. Bu nedenle çok farklı bilim dallarından insanların karşılaştığı bir sorundur. Ülkemizde farklı disiplinlere yönelik bilimsel bir toplantı ihtiyacı olduğu için İstanbul Bağımlılık Sempozyumu’nu düzenliyoruz.

Bu sempozyum; psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, emniyet görevlileri, sosyologlar gibi bağımlılık sorunuyla karşılaşan ve alanda çalışan tüm profesyoneller ile öğrencilere yöneliktir.

Bağımlılığın önlenmesine ve tedavisine toplumsal bir katkımız olması dileğiyle bu sempozyumu düzenliyor ve ilgili herkesi davet ediyoruz.

Saygılarımızla

İstanbul Bağımlılık Sempozyumu Düzenleme Kurulu