Bilimsel Program

7 NİSAN CUMARTESİ
09:00-10:00 Kayıt ve açılış

10:00-10:30 Bağımlılıkta bütünü görerek uygun müdahale yapmak
Prof. Dr. Kültegin Ögel

10:30-11:00 Kadın ve bağımlılık
Doç. Dr. Rabia Bilici

11:00-11:30 ARA

11:30-12:00 Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık Oluşumunda Risk Faktörleri
Prof. Dr. Mücahit Öztürk

12:00-12:30 Bağımlılıkta hangi ilaçları, ne için ve ne zaman kullanıyoruz? Hekim olmayanlar için ilaç bilgisi
Uz. Dr. Cavid Guliyev

12:30-13:30 YEMEK ARASI

13:30-14:00 Bağımlılığa eşlik eden ruhsal sorunların saptanması ve uygun müdahale
Uz. Psk. Ceren Koç

14:00-14:30 Ruhsal Travma Olgularına Yaklaşımda Temel İlkeler
Prof. Dr. A. Tamer Aker

14:30-15:00 ARA

15:00-15:30 Sigara tedavisinde farklı yaklaşımlar ve akupunkturun yeri
Yrd. Doç. Dr. Selin B. Baran

15:30-16:00 Bağımlılık sorunlarında kısa müdahale
Uz. Psk. Olcay Tuna

16:00 – 16:30 Kendine yardım grupları: Nedir ve ne yapıyorlar?
Durdu Bektaş

8 NİSAN PAZAR

10:00 – 10:30 Bağımlılıkta görüşme teknikleri
Prof. Dr. Figen Karadağ

10:30 – 11:00 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Bağımlılık İlişkisi
Prof. Dr. Işık Karakaya

11:00 – 11:30 ARA

11:30 – 12:00 Okullarda bağımlılık sorununa yaklaşım
Prof. Dr. Kültegin Ögel

12:00 – 12:30 Teknoloji bağımlılığı nerede başlıyor? Teknoloji kullanımı ve bağımlılığını ayıran çizgiler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinç

12:30 – 13:30 YEMEK ARASI

13:30 – 14:00 Bahis bağımlılığında tanı ve yaklaşım
Uz. Psk. Kinyas Tekin

14:00 – 14:30 Aşkın Metafiziği: Aşk ve Bağımlılığın Acı Tatlı Serüveni
Doç. Dr. Elif Mutlu

14:30 – 15:00 ARA
15: 00 – 15:30 Bağımlılıkta sanal gerçeklik uygulamalarına bakış
Psk. Ertuğ Gül

15:30 – 16:00 Travma perspektifinden bağımlılık vaka sunumu
Uz. Psk. Alagün Belce Bahşi

16:00 – 16:30 Bağımlı ebeveynlerin çocuklarında ruhsal sorunların tanınması ve yaklaşımda temel ilkeler
Uz. Psk. Burcu Oğuzdoğan