Konuşmacılar

5. bağımlılık sempozyumu konuşmacılar 

KONU ve KONUŞMACILAR

1.Prof. Dr. Kültegin Ögel – Bağımlılığın Tedavisinde Yenilikçi Yaklaşımlar

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Tıbbi Direktörü olan Prof. Dr. Kültegin Ögel, 1992 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı oldu. İki yıl Sağmalcılar cezaevinde psikiyatrist olarak çalıştıktan sonra, 1995 yılından itibaren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniğinde çalışmaya başladı. 2000 yılında ise ergen madde bağımlılarının tedavi edildiği ÇEMATEM Kliniğinin sorumluluğuna atandı.

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği’nin kurucusu olan Prof. Dr. Kültegin Ögel, bugüne kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle 6 ödül kazanmıştır. Yurt içi ve dışı yüzden fazla makalesinin yanında 15’ten fazla kitabı vardır.

2. Phaedon Kaloterakis: Kanıta Dayalı Terapötik Topluluklara İspanya’dan Bir Örnek: The Association Proyecto Hombre

 

Phaedon Kaloterakis, günümüzde Terapötik Topluluk’un en önemli figürlerinden biridir. Avrupa Terapötik Topluluklar Federasyonu başkanı ve Dünya Terapötik Topluluklar Federasyonu başkan yardımcısıdır.

 

3. Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Çocuk ve Gençlerde İrritabilite ve Bağımlılık İlişkisi

  • Yeşilay Genel Başkanı
  • İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
  • Çocuk Psikiyatrisi, 99 Sayfada Okul Fobisi, Boşanmış Ailelerde Çocuk ve Çocuklarda Dürtüsellik Kitaplarının Yazarı1965 yılında Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. Tıp Doktoru derecesini 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak aldı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlığını 1997’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında aldı. 2000 yılında Doçent Dr., 2007 yılında Profesör Dr. ünvanlarını aldı. İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Çocuk Psikiyatrisi, Okul Fobisi, Boşanmış Ailelerde Çocuk ve Çocuklarda Dürtüsellik isimli kitapları yayınlanmıştır.

4. Dr. Prun Bijral – Birleşik Krallıkta Opioid Destekli Tedavi

Prun Bijral, Birleşik Krallıkta, Change Grow Live isimli sağlık ve sosyal bakım hizmeti veren kuruluşun Medikal Direktörü ve Danışman Bağımlılık Psikiyatristi olarak çalışmaktadır. CGL’in klinik hizmetlerinin klinik sorumlusudur. Royal College of Psychiatrists üyesi ve bu kuruluşun bağımlılık biriminin yöneticisidir. Öncelikleri arasında madde kullanıcılarında ölüm oranlarını ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak ve sektörel işbirliğini sağlamak sayılabilir.

5. Dr. Constant Mouton – Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Bağımlılıkların Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Yaklaşım

Dr. Constant Mouton, Hollanda’da Triora Recovery Centre" isimli bir bağımlılık kuruluşunda psikiyatrist olarak çalışmakta, ayrıca ‘ARISE Consulting, Europe’ medikal direktörü ve Live The Road kuruluşunun sahibidir. Hasta ve aile aile yakınlarıyla yürüttüğü çalışmalar; kültüre duyarlı ruh sağlığı, bağımlılık ve karmaşık ruhsal sorunlara odaklanmıştır.

Kendisi psikiyatride biyopsikososyal modelini benimsemiş, Güney Afrika’da çalışırken kültürler arası çalışma ve insanların kültürüne saygılı çalışmaya odaklanmıştır.

6. Jeff Crouch – Fark Yaratmak İçin Veri Kullanımı

Jeff Crouch, Birleşik Krallıkta Change Grow Live organizasyonunda Bilgi Direktörü olarak çalışmaktadır. 15 yıldır alkol ve madde verileri ile ilgilenen bir kişi olarak, elde edilen verilerden klinisyenlere yol gösterecek, daha iyi hizmet vermelerini sağlayacak analizler yapmaktadır.

7. Prof. Dr. Zehra Arıkan – Alkol Bağımlılığında Farmakolojik Tedavi

Prof. Dr. Zehra Arıkan, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi alanında çalışan bir Psikiyatr ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı’nda akademisyen olarak görev yapmıştır. Ankara’da Özel Muayenehane bünyesinde hasta/danışan kabul ediyor.

8. Prof. Dr. Figen Karadağ – Sağlık Bakanlığı Bağımlılık Tedavi ve İzlem Protokolüne Bir Bakış

Emekli Öğretim Üyesi 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Karadağ, 1983-1987 yılları arasında Bitlis Mutki Merkez Sağlık Ocağı ve Bitlis Devlet Hastanesi Aile Planlaması Kliniğinde pratisyen hekim olarak görev yaptı.

1987-1991 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde asistanlık sürecimi tamamladı ve aynı hastanede 2007 yılına kadar başasistan olarak çalıştı. 1991-2000 yılları arasında Duygudurum Bozuklukları kliniğinde ve ardından da İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezinde (AMATEM)’de baş asistan olarak çalıştı.

Prof. Dr. Figen Karadağ, 2000 yılından itibaren bağımlılık alanında çalışıyor. 2007 yılında Bakırköy AMATEM’den ayrılarak Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Alkol, Madde bağımlılığı Tedavi Merkezi’ni (Maltepe AMATEM) kurdu ve kliniği yönetti. Şubat 2018’de Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’dan ayrıldı. Halen serbest hekim olarak muayenehanesinde çalışmalarını yürütmektedir. 2006 yılında doçentlik, 2012 yılında profesörlük ünvanını aldı.

9. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı – Kumarcılar Hayalci Mi?

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri alanında ihtisas ve Adli Tıp alanında doktora hazırladı. 2001 senesinde ise Psikiyatri Doçenti unvanını aldı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görevde bulundu. 2003 seçimlerinde Barış ve Demokrasi Hareketi’nden Cumhuriyet Meclisi’ne Lefkoşa milletvekili olarak seçildi. 2004 senesinde BDH Genel Sekreterliğine getirildi. 2007 senesinde BDH ve Toplumcu Kurtuluş Partisini birleştirilerek Toplumcu Demokrasi Partisi’nin kurulmasını sağladı. 2013’te TDP başkanlığından istifa etti. 2016’da TDP’den istifa ederek Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçleri kurdu; bu partinin başkanlığını üstlendi.

10. Prof. Dr. Erol Göka-Türklerin Psikolojisi ve Bağımlılık

Prof. Dr. Erol Göka, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi’nde “Psikiyatri Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu” olarak görevli.

1991 yılında altı yıl süren bir eğitim faaliyetini tamamlayarak Uberlingen Moreno Enstitüsü’nün onayladığı “Psikodrama Asistanı” belgesini almaya hak kazanmış, “Psikodrama Terapisti” olmak için gerekli olan teorik ve uygulamaya dönük çalışmaları yerine getirmiştir.

Türkiye Günlüğü dergisinin yayın; birçok tıp ve beşerî bilimler alanındaki derginin danışma kurullarında bulunmaktadır. Çok sayıda bilimsel çalışmanın içinde yer almış, bilimsel makale üretmiştir.

“Türk Grup Davranışı” kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği 2006 yılı “Yılın Fikir Adamı Ödülü”ne layık görülen Erol Göka’ya 2008 yılında, Türk Ocakları tarafından “ilmi çalışmalarıyla Türk milletinin ufkunu açan eserler ortaya koyması” dolayısıyla, “Ziya Gökalp/ Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanı” verilmiştir. Erol Göka, 2020 yılında ise, kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkıları nedeniyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Üstün Hizmet Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

11. Dr. Öğr. Üyesi Başak Ünübol – Covid 19 Pandemisi’nde Bağımlılık

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM Kliniği 

12. Prof. Dr. Cüneyt Evren Bağımlılık – Bağımlılık Tedavisinde Yeni Gelişmeler

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği Koordinatörü

Doç. Dr. Cüneyt Evren, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1996 yılında tamamladı. Aynı yıl hastanenin Alkol Madde Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) başasistan olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2012 yılında ise eğitim görevlisi oldu. T.C. Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Tedavisi Bilim Kurulu üyeliğini 2009-2014 yılları arasında yürütmüştür. Türkiye Psikiyatri Derneği’nde 2011-2014 yılları arasında Psikiyatride Araştırma Çalışma Birimi koordinatörlüğü; 2014-2018 yılları arasında da Alkol Madde Kullanım Bozukluğu Çalışma Birimi koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği’nde 2011-2016 yılları arasında Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliğini; 2016-2018 tarihleri arasında ise Kongre Düzenleme Kurulu başkanlığını yürütmüştür.

Önemli bir kısmı alkol madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar alanlarında olmak üzere 300 civarında ulusal ve uluslararası bilimsel yayını ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Türkiye 2021 yılı değerlendirmesine göre h indeksi (h indeksi 36, yayınlara yapılan atıf sayısı 4925) sıralamasında tüm akademisyenler arasında ilk 400’de yer almaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel derginin danışma kurullarında yer almış ve hakemlik yapmıştır. AMATEM’in sorumluluğunu; Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi editörlüğünü; Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) başkanlığını; Scientific World Journal bölüm editörlüğünü ve Yeşilay Bilim Komisyonu üyeliğini yürütmektedir.

13. Dr. Öğr. Üyesi Şeref Can Gürel – Naltrekson İmplantasyon Tedavisinin Rasyoneli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

14. Dr. Öğr. Üyesi Cavid Guliyev – Tekrar Kullanmayı Önleme: Riskler ve Önleme

Psikiyatrist Dr. Cavid Guliyev, 1981 yılında Azerbaycan’da doğdu. Nahçivan Özel Koleji’ni bitirdikten sonra, 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

2006-2012 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı.

2012-2013 yılları arasında İstanbul Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi’nde, 2013-2015 tarihlerinde de Malatya Anka Psikiyatri Tıp Merkezi’nde çalıştı.

İngilizce ve Rusça bilen Dr Guliyev, kuruluşundan bu yana Moodist Psikiyatri Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

15. Dr. Öğr. Üyesi Emre Köroğlu – Uzm. Psk. Zehra Olcay Tuna – Obezite Cerrahi ve Alkol

Psikiyatri Uzmanı Dr. Emre Köroğlu, 1984 yılında Eskişehir’de doğdu. Liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi’nde okudu. 2002-2008 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki tıp eğitimi ardından, 2011-2017 arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlayarak psikiyatri uzmanı ünvanını aldı.

2015 yılında Almanya’da Charite-Berlin Tıp Fakültesi Kültürlerarası Psikiyatri Kliniğinde çalıştı. 2011-2016 yılları arasında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlayarak Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDT) ve European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) derneğinden kognitif davranışçı terapist, 2015 yılında Davranış bilimleri Enstitüsü’nden EMDR terapisti ünvanını aldı.

2017-2019 yılları arasında Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmet görevini psikiyatri uzmanı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi olarak tamamladı. 2020 yılı itibariyle Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Uzm. Psk. Zehra Olcay Tuna  İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünü ve Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans programını bitirdi. Prof. Dr. Kültegin Ögel’in asistanlığını yaptığı sırada Yeniden Derneği bünyesinde pek çok projede yer aldı. Kadınlara ücretsiz psikolojik destek sunan bir projede psikolog olarak yer aldı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi’nde psikolog olarak (BADEM) çalıştı. Halen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi psikolog olarak görev yapmaktadır.

Çalışma alanları arasında bağımlılık, travma, kaygı bozuklukları gibi başlıklar yer almaktadır. Klinik uygulamada; Mindfulness Temelli Terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisini kullanmaktadır.

16. Uzm. Dr. Özyıl Öztürk Sarıkaya-Bağımlılık ve Kişilik

Lise öğrenimini İzmir Karataş Lisesinde bitirdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası Edirne 112 Acil Servis’te çalışarak ilk mesleki deneyimlerini kazandı. Tıp fakültesi 1. sınıftan buyana ilgi duyduğu Psikiyatri ihtisasını iyi bir derece ile kazandığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde  tamamladı. Psikoterapilere olan ilgisi onu İzmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfında  uzun soluklu bir eğitimin kucağına bıraktı. Bu vakıfta aldığı eğitim ve süpervizyonlar insan davranışını, arzularını, kaygılarını ve temel ruhsal gereksinimlerini daha iyi  kavramak, danışanına eşlik etmek ve yol göstermekte en büyük katkıyı sağlamıştır. Psikiyatri ihtisası sürecinde  Bağımlılık Tedavileri ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi deneyimlerini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği ve Çocuk-Ergen Psikiyatrisi kliniklerinde tamamladı. İhtisas süreci sonrasında Bursa Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılından itibaren  kuruculuğunu yaptığı Bursa AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı) kliniğinde Klinik Sorumlu Hekimi olarak çalışmalarına devam etti. Bu sırada mesleki eğitimlerini sürdürdü. EMDR Terapisi eğitimini Prof Dr. Burhanettin Kaya’dan, Bilişsel Davranışçı Terapiler eğitimlerini Prof.Dr. Hakan Türkçapar’dan aldı. Graeme Robert Horridge’in ülkemizde düzenlenen Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimlerine katıldı.  Bağımlılık alanında çeşitli araştırmaları ve bu alanda yapılan çalışmalara katkıları oldu. 2017 yılında Bursa Valiliği tarafından Bursa ilinde bağımlılık alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle onur ödülü aldı. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Tedavi Klavuzlarında kendisine ayrılan kitap bölümlerini yazdı.  Bir çok Ulusal Psikiyatri kongresinde sözel ve yazılı bildirileri, konuşmacı olarak olarak katılımları olmuştur.

Türk Tabipler Birliği, Türk Psikiyatri Derneği, İzmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı yönetim kurulu üyesi,Türk Psikiyatri Derneği Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları, Kadın Ruh Sağlığı  Bilimsel Çalışma Grubu üyesidir. Bir çok kurum ve kuruluşa eğitim, kurs ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bağımlılık ve bireysel psikoterapiler alanındaki çalışmalarına Nisan 2018 tarihinden buyana kendi özel kliniğinde devam etmektedir.

17. Uzm. Dr. Oğuzhan Doğan – Bağımlılığın Gizli Yüzü: Hepatit C virüsü

Mersin Toros Devlet Hastanesi Amatem Kliniği

18. Uzm. Dr. Zafer Tapancı – Dürtüsellik, Heyecan Arama ve Bağımlılık

2001 – 2007

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2011-2016

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi

2009-2010

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabiim Dalı Araştırma Görevlisi

2012-2013

EMDR Derneği, EMDR 1-2 Eğitimi

Şubat 2012-Mayıs 2012

TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Eğitim Programı

 

19. Klinik Sağlık Psikoloğu Faruk BOZKIR – Spor ve Bağımlılık: Çok Yönlü Bir İlişki

Klinik Sağlık Psikoloğu (Psikoloji lisans üzerine ayrı ayrı hem sağlık psikolojisi yüksek lisansı hem klinik psikoloji yüksek lisansı yaptı)

Görev yeri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yataklı Arındırma Merkezi

 

20. Klinik Psk. Ertuğ Gül – Uzm. Psk. Kinyas Tekin-Bağımlılıkta Sanal Gerçekliğin Kullanımı 

Ertuğ Gül Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimimi tamamladı. Lisans eğitimim sırasında birçok akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, çeşitli hastane ve tıp merkezlerinin klinik alanlarında aktif olarak çalışıp, stajlarımı gerçekleştirdi. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Şu an Üsküdar Üniversitesi’nde Psikoloji Doktora (Phd) programına devam etmektedir.

100’ün üzerinde kongre ve seminere katılarak mesleki sunumlar yaptı; Humanite Psikiyatri Bilimsel aktivitelerinin sorumluluklarını yürüttü. 2015 yılının Mart ayında gerçekleşen 12. Ulusal KLPP Kongresi’nin düzenlenmesinde ve 2019 Dünya Psikosomatik Tıp Kongresi başvuru sürecinde aktif rol aldım. Humanite Psikiyatri’de gerçekleştirilen Staj Programı, Psiko-Onkoloji Workshopları, Halk Seminerleri ve bilimsel toplantıların koordinatörlüğünü yürüttü.

Şu anda, Sone Psikoloji Bağdat Caddesi ve Beylikdüzü ofislerinde Klinik Psikolog olarak ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

 

21. Uzm. Psk. Kinyas Tekin – Kumar Modüler Müdahale Programı (KUMM)

Psikolog Kinyas Tekin, İstanbul Üniversitesi sağlık bilimlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Bilim Üniversitesinde psikoloji bölümünü başarı ile tamamlamıştır.

2007 – 2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalışmıştır. Tıp Fakültesinde çalıştığı bu dönemde klinik ve akademik çalışmalarını sürdürmüştür.

İÜ. Psikiyatri Anabilim Dalında çalışmaya başladıktan sonra yataklı servislerde tedavi gören hastalara yönelik sinema izletme aktivitelerini sürdürmüştür. Bu konuda Doç. Dr. Sibel Çakır, Prof. Dr. Faruk Gençöz ve Uzm. Dr. Fuat Ulus’tan destek ve danışmanlık almıştır.

Öğrenciliğinden beri mesleki eğitim, kongre ve konferanslara katılmakta ve mesleğin gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözel ve poster bildiri olarak yayınlanmış 8 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır.

 

22. Uzm. Klinik Psk. Melike Şimşek-Bağımlılık Tedavisinin Olmazsa Olmazı: Motivasyonel Görüşme

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün ardından Queen Mary University of London’da Mental Health and Psychological Therapies alanında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Üstün Dökmen’le Küçük Şeyler programında asistanlıkla başlayan kariyeri psikolojik danışmanlık ihtiyacı olup da maddi durumu buna el vermeyen kadınlara ücretsiz terapi sunduğu projelerle devam etti.

 

Bir yandan araştırmaya olan ilgisi ile global bir pazar araştırma şirketinde nörobilim araştırmaları yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı merkezlerde suça karışmış ve bağımlı çocuk/ergen gruplarıyla çalıştı, Londra’da klinik stajı esnasında anksiyete bozuklukları ve doğum sonrası depresyon üzerine çalışma fırsatı buldu. Halen Türkiye’de bağımlılıklarla mücadele alanında faaliyet gösteren en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan YEDAM müdürü olarak çalışmakta.

23. Sosyal Hizmet Uzm. Gamze Saçaklı – Ulusal Düzeyde Bağımlılık Çalışmaları

Sosyal Hizmet Uzmanı Sağlık Bakanlığı

24. Sosyal Hizmet Uzm. Ömer Faruk Bozdoğan – Bağımlılıkta sosyal risklerin saptanması: Sosyal Çalışma Matriksi ve Sosyal Risk İndeksi(SORİ)

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde Sosyal Hizmet Uzmanı

25. İyileşme Danışmanı Evrim Akbaş – İyileşme Danışmanı Mert Kamçı-İyileşme Danışmanlığı: Neden ve Nasıl?

Evrim Akbaş Yedam’da İyileşme Danışmanı

Mert Kamçı  Moodist Hastanesi’nde  İyileşme Danışmanı

26. Uzm. Psk. Duygu Altın – Madde Kullanımı ve Denetimli Serbestlik

Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldu. Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Bağımlılık Danışmanlığı programını tamamladıktan sonra, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İleri Bağımlılık Danışmanlığı programını tamamladı. Psikolog olarak 1 yıllık özel sektör deneyiminin ardından denetimli serbestlik sisteminin ülkemizde kurulmasıyla birlikte denetimli serbestlik uzmanı olarak çalışmaya başladı. Denetimli serbestlik hizmetlerinde SAMBA programı eğitici ve katılımcı eğitimleri olmak üzere, çocuk müdahale programları ve yetişkin müdahale programlarının tamamında eğitici olarak görev almaktadır. Müdahale programlarının hazırlanmasını kapsayan birçok ulusal ve uluslararası projede çalışmış olup, ulusal ve uluslararası birçok kongrede bildiri sunumu gerçekleştirmiş, makale ve kitap bölümleri yayınlamıstır. Halen Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) ruh sağlığı uzman grubu üyesidir. Ulusal düzeyde denetimli serbestlik hizmetlerindeki uzman personele yönelik eğitici rolünün yanı sıra, aynı zamanda Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde madde kullanımından dolayı denetimli serbestliğe tabi tutulan bireylerin de dahil olduğu bireysel ve grup çalışmalarından sorumlu denetimli serbestlik uzmanı/ uzman psikolog olarak görevlerini halen yürütmektedir. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı doktora programında tez sürecine devam etmektedir.